Metsän omistaminen yhdessä tuo omat haasteensa metsien käyttöön ja hoitoon liittyvään päätöksentekoon. Yhteishallintasopimuksen laatiminen yhteisomistajien tavoitteiden pohjalta vähentää tulevaisuuden erimielisyyksiä, helpottaa metsien käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Metsä on voinut tulla yhteisomistukseen esimerkiksi perinnön, lahjan tai metsätilakaupan myötä. Päätöksenteko yhteisesti omistetulla metsätilalla vaatii lähtökohtaisesti yksimielisyyttä, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta.

Yhteishallintasopimuksessa voidaan sopia yksityiskohtaisesti yhteisesti omistetun metsien päätöksentekoon ja käyttöön liittyvistä asioista ja liittää mukaan tarvittavat valtuutukset esimerkiksi puukauppojen ja taimikonhoitojen toteuttamiseen yhteisomistajien tavoitteiden mukaisesti.

Yhteishallintasopimus on järkevää laatia heti yhteisen metsänomistajuuden alussa, mutta se kannattaa laatia myös jos metsätila on ollut pidenpään yhteisomistuksessa. Metsätilan yhteishallintasopimus on tärkeää laatia myös jos metsiä ostetaan yhdessä sijoitustarkoituksessa. Suullisten sopimusten varaan asioita ei kannata jättää!

Yhteishallintasopimuksen laadinnan yhteydessä kaikki yhteisomistajat miettivät tavoitteet metsänomistajuudelleen joiden pohjalta muotoutuu yhteiset tavoitteet. Yhteishallintasopimus laaditaan näiden metsänomistajien yhteisten tavoitteiden perustalle. Yhteishallintasopimuksen tavoiteasettelussa voi osoittautua, että yhteisomistajuus ei olekaan enää sellainen omistusmuoto, jota yhteisomistajat haluavat. Tällöin tehdään tarvittavat muutokset metsänomistusmuotoon esimerkiksi yhtymäosuuksien kauppojen tai muiden omistusjärjestelyjen kautta. Kuolinpesäosuuden osto kannattaa kuitenkin muistaa välttää, koska se on taloudellisesti erittäin epäedullinen niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta!

Metsälakipuhelimesta saat laadukkaasti ja nopeasti vastaukset metsätilan yhteisomistajuuteen liittyviin kysymyksiin ja siihen miten tilanteessanne kannattaa edetä. Laadimme tarvittaessa teille yhteisomistajien tavoitteiden mukaisen yhteishallintasopimuksen, jolloin voitte keskittyä metsänomistajuuteen rauhallisin mielin. Teemme valtakunnallisesti töitä metsänomistajuuden toimivuuden puolesta ja meille metsänomistajien tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää!

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16