Metsät vaihtavat usein omistajaa perinnön kautta. Metsätilan sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa voidaan päätyä siihen, ettei tehdä mitään ja metsät siirtyvät tällöin perintönä. Useimmiten metsien siirtymistä perinnön kautta ei ole suunniteltu ja on suuri mahdollisuus, että perunkirjoituksen jälkeen perintömetsäasiat alkavat elämään omaa elämäänsä.

Metsiä perintönä saaneiden tavoitteet ovat avainasemassa päätöksiä tehtäessä. Metsän arvon määrittäminen perukirjassa oikein on tärkeää verottajan näkökulmasta, mutta myös perillisille on tärkeää tietää mitä perintönä on tullut ja minkä arvoinen metsä on. Jos perintömetsien todellista arvoa ei tiedetä se luo pohjan erimielisyyksien syntymiselle mikä ei ole perillisten etu.

Perikuntaa ei ole tarkoitettu pysyväksi metsänomistusmuodoksi, mutta mikäli perikunnan jäsenet eivät tiedä heille järkevimmistä vaihtoehdoista mitään eivät he voi toimia omien etujensa mukaisesti tavoitteisiin pääsemiseksi. Tässä on perunkirjoituksia toimittavilla ja myös metsäalan toimijoilla katsottava peiliin. Perintömetsänomistajat ansaitsevat sellaiset asiantuntijapalvelut, että metsänomistus saadaan toimivaksi! Useimmiten perikunnan omistusjärjestelyt on järkevintä toteuttaa nopeasti. Pesänselvittäjän ja pesänjakajan kautta eteneminen ei saa olla vakiokäytäntö!

Metsälakipuhelimen kautta saat kustannustehokkaasti neuvoja siitä, miten perintömetsien suhteen kannattaa toimia. Neuvojemme kautta perintömetsiin saadaan toimivuutta, taloudellisuutta ja sopuisuutta. Meiltä saat kartoituksen siitä, mitä toimintavaihtoehtoja Teillä on perintömetsien suhteen. Soita metsälakipuhelimeen, niin voimme toteuttaa tavoitteitasi 0600 95 090 (3,56 euroa/min + pvm). Tykkäämällä meistä ja kertomalla palveluistamme ystävillesikin edistät metsänomistajuuden toimivuutta!