Metsät ovat yleisesti perheiden omistuksessa ja toisen vanhemman kuollessa ajankohtaistuu metsätilan arvonmääritys perukirjaan. Metsävarallisuuden arvo voi olla pinta-alasta, puustosta, sijainnista ja muista seikoista riippuen kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin: metsän arvottamista perukirjaan ei voi sivuuttaa olankohautuksella!

Tarkastelemme asiaa tilanteen kautta, jossa kuolintapauksen jälkeen kuolinpesän osakkaina ovat rintaperilliset ja leski, jolla on avioliittolain mukainen avio-oikeus kuolleen puolison omaisuuteen. Metsät ovat olleet kuolleen puolison nimissä hänellä on ollut omaisuutta enemmän kuin eloonjääneellä leskellä.

Tilanteessa metsien arvostaminen perukirjaan määrittää osaltaan ennemmin tai myöhemmin kuolinpesässä osakkaina olevien rintaperillisten ja lesken välillä tehtävää ositusta, jossa lesken avio-oikeus toteutetaan.  Koska vainaja omisti varallisuutta enemmän on leski saamassa osituksessa tasinkoa kuolinpesästä. Yksi keskeinen asia joka määrittää lesken osituksessa toteutuvan avio-oikeuden toteutumiseen tasingon kautta on se miten metsät on arvostettu perukirjassa! Jos metsät on arvioitu reippaasti yläkanttiin perukirjassa niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että leski on saamassa liikaa omaisuutta avio-oikeuden nojalla! Tällöin tietysti rintaperilliset saavat vastaavasti vähemmän omaisuutta. Metsävarallisuuden yliarvostus on tietysti voinut johtaa myös perintöverojen liikamaksuun.  Toki tilanteessa voidaan tehdä verottajalle oikaisuvaatimus perukirja-arvojen muuttamista metsätilojen osalta sekä tehdä muut tehtävissä olevat korjaavat toimenpiteet mikäli sopua löytyy eikä määräajat ole kuluneet umpeen.

Metsätilan arvonmääritys perukirjaan on tärkeä asia, johon panostettu vaiva maksaa itsensä moninkerroin takaisin! Metsätila voidaan arvostaa liian alas tai liian ylös: molemmissa tilanteissa verottaja voittaa ja rintaperilliset tai leski yleensä ovat varmoja häviäjiä!  Valtakunnallisesta metsälakipuhelimesta saat vastauksen  perintötilanteeseen liittyviin metsätilan arvonmääritykseen liittyviin kysymyksiin sekä siihen mitä asiaoita metsäperintötilanteessa kannattaa huomioida ja miten ei kannata toimia! Metsälakipuhelimeen vastaa aina metsä- ja lakiasioihin perehtynyt metsälakimies.

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min +pvm)

Ma-Pe 08-18

La 10-16