Onnistuneen metsätilakaupan toteutus vaatii useimmiten maastoinventoinnin sisältävän metsätila-arvion laadinnan. Metsätilakaupan erimielisyydet liittyvät monesti tavalla tai toisella kaupan pohjana olleeseen metsätila-arvioon, joka on osoittautunut virheelliseksi.

Markkoinoilla on erilaisia metsän arvonmääritysmenetelmiä. Sellaiset metsätilan arvonmääritysmenetelmät, jotka eivät sisällä maastossa suoritettavaa puuston ja muiden metsätilan ominaisuuksien inventointia eivät sellaisenaan sovellu käytettäväksi metsätilakaupan pohjana. Kaukokartoituksella kartoitettu puustotieto voi yksittäisen tilan kohdalla heittää esimerkiksi 50 % eikä aineistossa huomioida esimerkiksi puuston laatua, suoritettuja hakkuu- tai hoitotoimenpiteitä.

Metsälakipuhelimen kautta saat nopeasti ja laadukkaasti vastauksen metsätila-arvioihin ja muihin metsätilakaupan erityiskysymyksiin sekä metsätilakaupan virheiden välttämiseen.

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16