Verottaja rinnastaa verkkopalveluiden automaattisovellusten tila-arviot perinteisiin perintö- ja lahjaverotuksessa. Metsänomistajan ei kannata käyttää metsänarvolaskureiden antamia arvoja sellaisenaan metsän arvonmäärityksessä perintötilanteessa, sukupolvenvaihdoksessa tai metsätilakaupassa. Taloudellinen vahinko voi yksittäistapauksessa nousta todella merkittäväksi laskurin antaman virheellisen tuloksen vuoksi.

Lainaus verottajan ohjeesta Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (1.1.2018 lukien):

”Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen keräämiin
numeerisiin metsävaratietoihin perustuvat metsän arvon määrittämisen automaattisovellukset sisältävät vastaavat laskentaperusteet kuin perinteiset tila-arviot.Näiden sovellusten, joita tarjoavat esimerkiksi pankit ja metsäyhtiöt asiakkailleen, tuottamia metsän arvoja voidaan pitää tila-arvioihin rinnastuvina.”

Metsänomistajan kannalta tilanne on haasteellinen. Pankkien ja metsäyhtiöiden automaattiset metsänarvon määrittämismenetelmät, jotka kiinteistötunnuksen syöttämisen jälkeen kertovat arvion metsätilan arvosta voivat yksittäistapauksessa antaa huomattavan virheellisen tuloksen. Virheellisen arvon käyttäminen perukirjassa ja perintöverotuksen pohjana johtaa perillisten kannalta verotuksellisesti todellisuudesta poikkeavaan tilanteeseen, josta arvon ollessa esimerkiksi 30 % yläkantissa koituu liian suuret perintöverot perillisille. Jos arvo on taas 30 % alakantissa todellisesta, niin metsätilan myynnin yhteydessä perillisille voi koitua ennakoitua suuremmat verot luovutusvoittoveron muodossa. Jos siis perukirjassa metsätilan arvon on liian suuri tai liian pieni niin on suuri vaara, että asiassa maksajaksi joutuu perilliset.

 

Metsänomisajilla voi olla suuri houkutus käyttää ilmaista arvonmääristysmentelmää perintötilanteissa, joka sisältää heidän kannalta huomattavan taloudellisen riskin. Säästäminen asianmukaisesti laaditussa tila-arviossa voi aiheuttaa kymmenientuhansien eurojen tai suuremmankin taloudellisen vahingon. Tietysti herää kysymys, kuka vastaa metsänomistajalle virheellisen arvion aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta, metsäyhtiö, pankki, verottaja vai joku muu taho vai tuleeko metsänomistajan kantaa vahinko itse?

Huom! Automaattisia metsätilan arviointimenetelmiä ei missään tapauksessa tule käyttää metsätila-kaupan pohjana!

Mikäli sinulla on kysyttävää metsätilan arvonmääritysmenetelmistä ja niiden käyttökelpoisuudesta esimerkiksi perintötilanteissa ja metsätilakaupassa niin voit kysyä asiaa valtakunnallisesta metsälakipuhelimesta.

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min +pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16