Mikäli harkitset metsätilan myyntiä tai ostoa niin tutustu seuraaviin metsätilakauppaan liittyviin 100 kysymykseen ja olet lähtenyt kulkemaan kohti onnistunutta metsätilakauppaa!

1) Miten metsätilan arvo määritetään?

2) Mitkä ovat metsätilan arvonmääritysmenetelmät?

3) Mistä selviää onko metsätilalla yhteismetsäosuuksia?

4) Mitä metsätilan metsätaloudellinen arvo tarkoittaa?

5) Mikä on metsätilan markkina-arvo?

6) Mitä asioita metsätilan kauppakirjassa tulee huomioida?

7) Miten metsätilakaupassa perustetaan käyttöoikeus?

8) Mikä on metsätilan ostajan ennakkotarkastusvelvolllisuus metsätilakaupan laatuvirheestä?

10) Mikä on metsätilan laatuvirhe?

11) Mikä on metsätilan vallintavirhe?

12) Mikä on metsätilan oikeudellinen virhe?

13) Miten metsätilan virhe oikaistaan?

14) Siirtyykö yhteismetsäosuudet koko kiinteistön kaupassa?

15) Siirtyykö yhteismetsäosuudet määräalan kaupassa?

16) Voiko maaren virhesääntelyä modifioida?

17) Voiko ostaja luottaa myyjän antamaan tietoon?

18) Voiko ostaja luottaa myyjän edustajan kuten välittäjän antamaan tietoon?

20) Mitä jos metsätila-arvio on virheellinen?

21) Kenen vastuulla on kertoa voimassa olevan kaavan sisällöstä?

22) Mitkä asiakirjat myyjän ja ostajan tulee hankkia metsätilaupan pohjaksi?

23) Mitä tietoja myyjän tulee antaa metsätilasta?

24) Voiko metsätilan arvon määrittää automaattisovelluksella?

25) Mitä muita arvoja, kuin metsätaloudellinen arvo metsätilalla voi olla?

26) Voiko metsätilan arvon määrittää maastoinventointia tekemättä?

27) Miten metsätilakaupan luovutusvoittoverotus tapahtuu?

28) Mikä on perintöveron ja luovutusvoittoveron suhde?

29) Paljonko metsätilakaupasta menee varainsiirtoveroa?

30) Mitkä kulut on mahdollista huomioida luovutusvoittoveron laskennassa?

31) Mitä tarkoittaa lähisukulaisten metsätilakaupan välinen luovutusvoittoverovapaus?

32) Mitä edellytyksiä on lähisukulaisten väliselle luovutusvoittoverovapaudelle?

33) Miksi kuolinpesäosuuden kauppa ei kannata (jos kuolinpesässä metsätila)

34) Mitä tarkoittaa metsävähennys?

35) Mikä on metsävähennyksen arvo esim. 100 000 euron metsätilakaupassa?

36) Voiko metsävähennyksen tuoman edun menettää?

37) Miksi perikunnan metsät kannattaa muuttaa yhtymäksi ennen kuolinpesän osakkaiden välisiä kauppoja?

38) Tuleeko perikunnan ja lesken välillä tehdä ositus ennen lesken nimissä olevan metsätilan myyntiä?

39) Voiko metsäkiinteistö vaihtaa omistajaa osituksessa?

40) Millaiset valtakirjat vaaditaan yhteisomisteisen metsätilan myyntiin?

41) Miten yhteisemetsäosuuden arvo määritetään?

42) Milloin yhteismetsällä on etuosto-oikeus yhteismetsäosuuteen?

43) Mikä tarkoittaa kunnan etuosto-oikeus metsätilakaupassa?

44) Mitä tarkoittaa määräala?

45) Mitä tarkoittaa kiinteistö?

46) Mitä tarkoittaa metsäyhtymä?

47) Mitä tarkoittaa murto-osainen yhteisomistus?

48) Mitä metsätilan murto-osuus?

49) Voiko metsätilan yhteisomistaja myydä murto-osaisen omistusosuuden muita kuulematta?

50) Millaiset vastuuvakuutukset metsätila-arvion tekijällä tulee olla?

51) Millaiset vastuuvakuutukset metsäkiinteistönvälittäjällä tulee olla?

52) Mitkä ovat myyjän kannalta merkittävät kohdat metsätila-arviossa?

53) Mitkä ovat ostajan kannalta merkittävät kohdat metsätila-arviossa?

54) Kannattaako metsätilakaupassa käyttää metsäkiinteistönvälittäjää?

55) Kannattaako metsätilaa myydä suoraan metsäalan ammattilaiselle?

56) Voiko metsätilaa myydä ilman metsätila-arviota?

57) Mitä tarkoittaa kiinteistörekisteriote ja mitä tietoja siitä löytyy?

58) Mitä tarkoittaa lainhuutotodistus mistä saan sen?

59) Mitä tarkoittaa kiinteistörekisterin karttaote?

60) Miten kauppahinnan maksu tapahtuu metsätilakaupassa?

61) Milloin metsätilan omistusoikeus siirtyy metsätilakaupassa?

62) Mitä myyjän tulee tehdä metsätilakaupan jälkeen?

63) Mitä tarkoittaa lainhuudon hakeminen?

64) Mitä lainhuudon saaminen merkitsee?

65) Missä ajassa lainhuutoa on haettava?

66) Mitä jos myyjä myy metsätin toiselle, eikä ensimmäinen myyjä ole ehtinyt hakea lainhuutoa?

67) Mitä tarkoittaa kollisio metsätilakaupassa?

68) Miten metsätilakauppaan liittyvä erimielisyys kannattaa ratkaista?

69) Mikä on rasitustodistus?

70) Mitä jos metsätila on pantattu velan vakuudeksi?

71) Voinko ostaa metsätilan perikunnalta?

72) Voiko yksi perikunnan osakas estää metsätilakaupan?

73) Mitä tarkoittaa selvennyslainhuuto?

74) Mitä tarkoittaa perikunnan osakasluettelon vahvistaminen?

75) Mikä on lahjanluonteinen metsätilakauppa?

76) Mistä osasta lahjanluontoisessa kaupassa maksetaan lahjaveroa?

77) Mikä on käyvän arvon mukainen metsätilakauppa?

78) Mikä on hankintameno-olettama?

79) Mikä on hankintameno?

80) Milloin käytetty metsävähennys tuloutuu ja mitä se tarkoittaa?

81) Voiko metsätilakaupassa syntyä luovutustappiota?

82) Voiko metsätilakauppaan laittaa purkava ehto ja miten?

83) Miten metsätilan rakennusarvot huomioidaan?

84) Mistä selvitän kaavan sisällön?

85) Mitä jos markkinoi metsätilaa rakentamiseen eikä ostaja saa rakennuslupaa?

86) Mitkä ovat metsätilan myynnistä johtuvat kulut ja miten ne voidaan huomioida luovutusvoittoveron laskennassa?

87) Miten toimin, jos metsätilakaupassa ilmenee jälkikäteen epäselvyyksiä?

88) Mitä jos myyjä on salannut merkittäviä tietoja ostajalta metsätilakaupassa?

89) Mitä jos myyjä on antanut harhaanjohtavia tietoja metsätilakaupassa?

90) Mistä saan puolueetonta neuvontaa metsätilakauppavirhetilanteessa?

91) Mitä tarkoittaa hallintaoikeuden pidättäminen?

92) Miten mihin mennessä perukirjan metsätilan arvoa voi muuttaa, jotta metsätilakaupassa ei tule maksuun luovutusvoittoveroa?

93) Mikä on metsätilan vakuusarvo?

94) Ketä metsän uudistamisvelvoite koskee?

95) Mitä metsätilan odotusarvo tarkoittaa?

96) Miten kokonaisarvonkorjausprosentti määritetään?

97) Mikä on metsätila-arvion tarkkuus?

98) Miksi metsätilan kauppakirjaa ei kannata laadituttaa tutulla metsä-ammattilaisella? (ei vastuuvakuutuksia vaikka tarkoitus hyvä)

99) Miksi metsätilan arvoa ei voi määrittää metsään.fi puustotietojen perusteella?

100) Miten teen onnistuneen metsätilakaupan?

Näihin ja muihin metsätilakauppaa koskeviin kysymyksiin saat vastauksen nopeasti ja laadukkaasti metsälakipuhelimesta. Metsälakipuhelimeen vastaa metsätilakaupan erityiskysymyksiin perehtynyt metsälakimies Tuomo Liikanen  (oikeustieteen maisteri, metsätalousinsinööri (AMK), julkinenkaupanvahvistaja, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja).

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18 ja La 10-16