Metsäasioihin liittyvä haasteellinen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi yhteisesti omistetun metsän hallinnossa tai metsissä tehtävien metsätalouden toimenpiteiden, kuten hakkuiden yhteydessä.

Metsäasioihin liittyvässä erimielisyystilanteessa on tärkeä hahmottaa kaikki tahot, jotka jollakin tavalla asiaan liittyvät. Asiaan liittyviä tahoja ja heidän näkukulmia voi olla mm. metsänomistajien näkölma, metsäammattilaisen ja metsäyhtiön näkökulma, hakkuukoneyrittäjän näkökulma, lakinäkökulma jne.

Olennaista on ymmärtää, että sovinnollisen ratkaisun syntyminen edellyttää kaikkien asiaan liittyvien tahojen näkökulmien ymmärtämisen ja huomioimisen mahdollisimman hyvin. Viestin tulee kulkea kaikkiin suuntiin! Onnistuneessa sovintoratkaisussa tiedostetaan mitä ollaan tehty ja sen jälkeen asiaan liittyvien osapuolten vastuiden, velvollisuuksien ja oikeuksien pohjalta tehdään mahdollisimman hyvä ja oikeudenmukainen kaikille sopiva sovintoratkaisu ja kaikki voivat taas katsoa hyvillä mielin eteenpäin!

Metsälakipuhelimen kautta saat laadukkaasti ja nopeasti neuvoja ja näkökulmia siihen, miten metsäasiaan liittyvää erimielisyyttä kannattaa lähteä edistämään kohti sovintoa. Meillä on kokemusta laajasti erilaisten metsäasiaan liittyvien sovintoratkaisujen maaliin saattamisesta! Soita metsälakimiehelle 0600 95 090 (3,56 euroa/min + pvm)