Toimivin metsänomistusmuoto on yhden henkilön metsänomistajuus. Tällöin yksi metsänomistaja päättää metsänomistajuuden tavoitteet ja tekee päätökset mitä metsässä tehdään tai ollaan tekemättä.

Metsänomistusmuoto voi muuttua yhteisomistuksen muotoon esimerkiksi perinnön kautta. Metsätilan yhteisomistus syntyy myös silloin kun metsätilan ostaa kaksi tai useampi henkilö tai metsätila saadaan yhteisomistukseen lahjan kautta. Yhteinen metsänomistajuus sisältää enemmän mahdollisuuksia erimielisyyksiin, suunnitelmallisuutta ja vastauksia yhteisomistajien kysymyksiin tarvitaan monesti.

Kun metsä tulee yhteisomistukseen on jokaisen yhteisomistajan tärkeää miettiä mitä tavoitteita metsänomistajuuteen liittyy. Kun kaikki yhteisomistajat ovat miettineet metsänomistajuuteen liittyvät tavoitteet on järkevintä sopia tavoitteiden pohjalta yhteisesti säännöt yhteiselle metsänomistajuudella. Selkeintä on jos laaditaan kirjallinen yhteishallintasopimus ammattilaisen avulla varmistamaan yhteisomistajuuden toimivuus omistajien tavoitteiden mukaisesti. Yhteishallintasopimuksessa voidaan sopia kaikki metsien hoidon ja käytön kannalta tärkeät asiat metsänomistajien tavoitteiden pohjalta, jolloin käytännön metsänomistajuus toimii!

Jos yhteisessä tavoiteasettelussa selviää, että yhteisomistajuus ei olekaan yhteisomistajalle paras metsänomistusmuoto niin silloin tulee tehdä tarvittavat muutokset metsänomistusmuodossa: metsätila voidaan jakaa yhteisomistajille tai se voidaan esimerkiksi myydä ulkopuolisille tai joku yhteisomistajista voi ostaa toisilta yhteisomistajilta usuuksia. Kuolinpesäosuuden kauppa tulee kuitenkin lähtökohtaisesti välttää, koska se on useimmiten epäedullinen niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta. Esimerkiksi 100 000 euron arvoisen kuolinpesäosuuden ostosta (metsää 100 000 euron edestä sisältävä) ostajalle syntyy tappiota noin 18 000 euroa, koska kuolinpesäosuuden ostosta ei synny metsävähennyspohjaa! Lisäksi myyjä voi joutua maksamaan luovutusvoittoveroa kuolinpesäosuuden myynnistä.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti ja laadukkaasti vastaukset metsänomistajuuteen liittyviin kysymyksiin. Meiltä järjestyy kartoitus perikunnille eri toimintavaihtoehdoista, metsänomistajien tavoitteiden mukainen yhteishallintasopimus ja neuvoja miten juuri sinun tilanteessa kannattaa edetä. Teemme valtakunnallisesti töitä toimivamman metsänomistajuuden ja metsänomistajien tavoitteiden saavuttamisen puolesta!

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16