Metsätilan virheestä säädetään maakaaressa. Metsätilan virhe jakaantuu kolmeen virhekokonaisuuteen: laatuvirheeseen, vallintavirheeseen sekä oikeudelliseen virheeseen. Onnistuneessa metsätilakaupassa metsätilakaupan virheet tunnistetaan ja vältetään etukäteen.

Mikäli metsätilakauppaa rasittaa virhe tulee virheestä ostajalle aiheutunut vahinko pystyä oikaisemaan. Ensisijainen vaihtoehto virheen oikaisuun on myyjän ja ostajan sekä asiaan mahdollisesti liittyvän metsäkiinteistönvälittäjän tai asiantuntijapalveluntarjoajan välinen sovinnollinen ratkaisu. Sovinto löytyy helpoiten erimielisyyden alkuvaiheessa, minkä lisäksi olennaista on että sovintoehdotuksen laatijalla on yksityiskohtainen käsitys metsätilakaupan virhesääntelystä ja metsätilan myyjän, ostajan, metsäkiinteistönvälittäjän ja tila-arvion laatijan vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista.
Kaikkien osapuolten kannalta on parasta kun metsätilakaupan virheestä johtuva erimielisyys saadaan sovittua.

Ellei sovintoon päästä, niin metsätilan myyjällä on mahdollisuus saattaa metsätilakaupan virheestä johtuva erimielisyys käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tällöinkin on tärkeää käyttää metsätilakaupan virheisiin perehtyneen asiantuntijan apua. Jos asia muotoillaan käräjäoikeudelle väärin menestymismahdollisuudet ovat huonot. Vielä tässäkin vaiheessa kannattaa pyrkiä asian sovinnolliseen ratkaisuun.

Metsälakipuhelimen kautta saat nopeasti laadukkaita ohjeita siihen miten kannattaa toimia metsätilakauppaan liittyvässä erimielisyystilanteessa. Metsälakipuhelimeen vastaava metsälakimies Tuomo Liikanen on metsätilakaupan virheasiantuntija.