Metsäasioissakin on mahdollista ajautua erimielisyyksiin. Usein erimielisyyteen liittyy monia tahoja, joiden kaikkien näkökulma pitää pystyä ymmärtämään: metsälakipuhelimessa ymmärrämme metsänomistajan kieltä, metsäammattilaisen kieltä, koneyrittäjän kieltä ja lakimiesten kieltä ja pystymme autamaan!

Puukaupassa, taimikonhoidossa ja kaikissa metsäasioihin liittyvissä töissä ja palveluissa pyritään toimimaan huolellisesti ja siten kuin metsänomistajan tai muun yhteityökumppanin kanssa on sovittu toimittavan. Lainsäädäntö, sopimukset ja metsäalalla yleisesti hyväksytyksi tulleet käytännöt luovat pohjaa eri toimintoihin ja palveluihin. Tietyillä toimialoilla toimivilla yrityksillä (mm. kiinteistönvälitys ja lakipalvelut) on oltava vastuuvakuutukset, joilla pystytään osaltaan varautumaan hankaliin tilanteisiin.

On ymmärrettävää, että metsäalan toiminnoissakaan kaikki ei mene aina niin kuin on suunniteltu. Tällöin on tärkeää mahdollisimman nopeasti päästä ratkaisemaan asia sovinnollisesti. Hankalassa tilanteessa on vaara tilanteen turhaan kärjistymiseen, mikä ei ole kenenkään etu. Tärkeää on, että asiaan liittyvät näkökulmat saadaan hahmotettua kaikilta suunnilta. Asiaan voi liittyä metsäalan ammattilaisten näkökulma, metsänomistajan näkökulma, lainsäädännön ja sopimuksien näkökulma, koneyrittäjien näkökulma, asiantuntijapalveluntarjojan näkökulma jne. Jos vahinkoa on aiheutunut, niin tietysti on oikeudenmukaista, että asia saadaan balanssiin ja vahingon aiheuttanut korvaa aiheuttamansa vahingon. Erimielisyyksien sovinnollinen ratkaisu edellyttää useimmiten kuitenkin sitä, että kaikki asiaan liittyvät tahot joustavat.

Metsälakipuhemen kautta saat neuvoja siihen, miten metsäasiaan liittyvässä erimielisyydessä kannattaa edetä. Soita metsälakimiehelle 0600 95 090 (3,56 euroa/min).