Puukauppa tehdään yleisimmin pystykauppana, jossa myyjä luovuttaa hakkuuoikeuden tietyllä rajatulla alueella olevaan puustoon. Ostaja korjaa ja kuljettaa puut hakkuualueelta omalla kustannuksellaan.Puukaupalla on vaikutuksia laajalle metsäalan toimijakenttään. Puukauppa tehdään hakkuusopimuksella, jonka solmivat puun myyjä ja ostaja. Puukauppaan liittyviin tahoihin, joiden vastuisiin ja velvollisuuksiin puukaupalla on vaikutusta kuuluvat voivat kuulua mm. korjuu- ja kuljetysyrittäjät työntekijöineen, metsäsuunnittelija, leimikon suunnittelija, puukaupan avustaja tai asiamies, puutavaran mittaaja, viranomaiset ja naapurimetsätilojen omistajat.

Varsinainen puuston hakkuu- ja korjuutyö tehdään suurilla hakkuu- ja ajokoneilla, jotka voivat väärin käytettyinä aiheuttaa korjuuvairioita puustoon, maastoon ja tiestöön. Hakkuukoneen ja hakkuukoneenkuljettajan yhteistyössä toteuttama apteeraus eli puuston katkonta tukkiin, pikkutukkiin, hiokkeeksi tai kuiduksi vaikuttaa merkittävästi metsänomistajan saaman puukauppatulon suuruuteen.  Hakkuuvoimakkuus on yksi asia, josta voi syntyä erimielisyyksiä, kuten pitkien kantojen jääminen metsään. Valtakirjapuukaupassa valtuutettu edustaa metsänomistajaa valtuutuksen rajoissa metsänomistajan parhaaksi. Leimikonsuunnittelija on huomioinut esimerkiksi metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt leimikkoa rajatessaan.

Puukaupassakaan ei aina kaikki mene oikein. Erimielisyys voi olla pieni tai suuri. Tärkeää on saada kaikkien siihen liittyvien osapuolien kannalta järkevästi ratkaistua. Paras vaihtoehto on sopia erimielisyys. Erimielisyyden onnistunut sopiminen edellyttää sitä, että tiedetään mistä ollaan sopimassa, joten ennen sopimista täytyy tarpeellisessa määrin selvittää erimielisyyden taustalla olevat faktat. Metsänomistaja ei useinkaan ole metsäalan ammattilainen ja se pitää huomioidan. Sopua kannattaa yrittää vaikka näyttäisi siltä, että sen syntyminen on hankalaa. Sovun syntymistä voi edesauttaa ulkopuolisen metsä- ja lakiasioihin perehtyneen asiantuntijan osaamisen hyödyntäminen.

Mikäli erimielisyyttä ei saada sovittua niin viimekädessä riita-asia on mahdollista saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöin riidan osapuolet viestivät tuomiostuimelle oman näkemyksensä asiasta. On tärkeää, että riitaan liittyvät vaatimukset ja niiden perusteet ja todisteet, jotka osoittavat vaatimukset hyväksyttäviksi saadaan esitettyä tuomarille selkeästi ja ymmärrettävästi. Metsälakipuhelimesta saat neuvoja puukauppaan liittyviin epäselvyyksiin ja niiden järkevään ratkaisemiseen.