Puukaupan tekemisen jälkeen kaupan kohteena olevat puut katkotaan ja korjataan hakkuusopimuksessa sovittuihin mittoihin. Katkonnasta käytetään myös nimitystä apteeraus. Hakkuukoneen kuljettaja on keskeisessä asemassa apteerauksessa, koska hän tekee viime kädessä päätöksen siitä täyttyykö arvokkaamman puutavaralajin mitta- ja laatuvaatimukset vai joudutaanko suurikokoinenkin puu laittamaan esimerkiksi mutkaisuudesta johtuen halvempihintaiseen puutavaralajiluokkaan kuten kuitupuuksi.

Metsänomistajan on oikeus vaatia monitoimikoneen kuljettajalta ammattitaitoista työtä. Tähän ammattitaitoon kuuluu keskeisesti puuston oikea apteeraus. Puutavaralajimäärien ja hintojen pohjalta määräytyy metsänomistajan puukaupasta saatava tulon suuruus. Puutavaran mittaus tehdään yleisimmin ns. motomittauksella. Mittaustuloksen vähimmäistarkkuus on motomittauksessa plus-miinus neljä prosenttia, kun kysymyksessä on yli kymmenen kuutiometrin puustomäärä.

Puun myyjällä on 14 vuorokautta aikaa valittaa mittaustodistuksesta. Valitusaika lähtee siitä kun puunmyyjä on saanut mittaustodistuksen. Epäselvissä tilanteissa on mahdollista hakea virallista mittaajaa 14 päivän kuluessa mitttaustodistuksen saamisesta. Metsälakipuhelin neuvoo puutavaran katkontaan ja mittaukseen liittyvissä epäselvyyksissä.