Metsätilan kauppakirja on laadittava maakaaren muotovaatimusten mukaisesti (MK 2:1). Kiinteisökaupassa muotovaatimukset ovat mm. sen vuoksi, että viranomaiset saavat tarvittavat tiedot rekistereihinsä. Vaikka kiinteistökaupan muotovaatimukset ovat metsätilan myynnissä tärkeitä ja pätevän kaupan edellytyksiä on metsätilan myyjän ja ostajan muotovaatimusten täyttämisen lisäksi saatava heidän välinen tahtotila kauppakirjaan.

Mikäli tarvit laadukkaan metsätilan kauppakirjan niin laita viestillä meille tarjouspyyntö TÄSTÄ. Laadimme metsätilan kauppakirjoja koko Suomen alueelle ja autamme miellämme sinua metsätilakauppaan liittyvien tavoitteidesi saavuttamisessa. Alla lisää metsätilakauppaan liittyvistä tärkeistä asioista, joilla on yhteys metsätilan kauppakirjaan.

Mietittävä on esimerkiksi seuraavia asioita. Mitä asiakirjoja on järkevää hankkia metsätilakaupan pohjaksi ja mitä mistäkin asiakirjasta selviää? Siirtyykö osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin ja miten nämä käyttäytyvät erilaisissa kiinteistökaupan muodoissa, kuten määräalan ja kokonaisen kiinteistön kaupassa? Mistä selvitän yhteisten vesialueiden sijainnin? Mitä sovitaan tieoikeuksista? Miten käyttöoikeuksia perustetaan kantakiinteistön alueelle (vaikka rannankäyttöoikeus)? Milloin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät? Miten kauppahinnan maksun kanssa menetellään? Sovelletaanko kauppaan maakaaren mukaista virhesääntelyä? Mihin asiakirjoihin ostaja on tutustunut? Miten kaavoitusasiat ja kenen vastuulla niiden selvittäminen on? Tarviiko metsätilakaupassa hyödyntää lykkäävää tai purkavaa ehtoa kaupan osapuolten tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten mahdolliset rakentamiseen liittyvät ehdot kannattaa muotoilla? Mikä on tila-arvion asema metsätilakaupassa? Mitä tietoja ostaja on saanut ja mitä tietoja myyjä on antanut tai jättänyt antamatta ja mikä vaikutus näillä on? Voinko käyttää valtuutusta kiinteistökaupan allekirjoituksessa?

Saat vastauksen näihin kysymyksiin nopeasti ja laadukkaasti metsälakipuhelimesta! Soita metsälakimiehelle 0600 95 090 (3,56 euroa/ min + pvm). Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni metsälakauppa Suomessa tehdään onnistuneesti! Olemme olleet mukana lukuisissa metsätilakaupoissa edistämässä myyjän ja ostajan tavoitteiden saavuttamista!

Huom! Metsälakipuhelimen kustannukset neuvoista ja ohjeista metsätilakauppaa varten sekä metsätilan kauppakirjan laadintakustannukset on mahdollista vähentää suoraan metsätilakaupasta johtuvina kustannuksina luovutusvoittoveron laskannassa silloin kun käytetään todellista hankintamenoa (ostohinta, perintöveroarvo tai lahjaveroarvo).

Pyydä tarjous metsätilakaupan kauppakirjan laadinnasta TÄSTÄ.