Metsätilan kauppakirja on myyjän ja ostajan näkökulmasta erittäin tärkeä asiakirja, jonka laatuun kannattaa panostaa. Huolellisella metsätilan kauppakirjan laadinnalla voidaan välttää metsätilakaupassa myöhemmin ilmeneviä virheitä!

Metsätilan kauppakirjan ”Karvalakkiversioon” eli vähimmäismuotovaatimukset metsätilan kauppakirjalle löytyy maakaaren 2 luvun 1 pykälästä: kirjallinen kauppakirja, josta ilmenee 1) luovutustarkoitus, 2) luovutettava kiinteistö, 3) myyjä ja ostaja 4) kauppahinta tai muu vastike + myyjän ja ostajan allekirjoitukset sekä kaupanvahvistajan vahvistus kaikkien kaupan allekirjoittajien läsnäollessa. Kiinteistön kauppa voidaan tehdä myös sähköisesti 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kaupankäyntijärjestelmässä, jolloin kaupanvahvistusta ei tarvita. Maakaaressa säädetyt vähimmäisvaatimukset on säädetty kirjaamisviranomaisen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpidon mahdollistamiseksi ja eivätkä ne yleensä riitä ostajan ja myyjän tavoitteiden mukaisen metsätilan kauppakirjan ehdoiksi.

Ostajan ja myyjän näkökulmasta on siis tärkeää saada metsätilan kauppakirjaan mahdollisimman tarkasti yksilöytyä ostajan ja myyjän tahto ja tarkoitus. Mitä ollaan myymässä? Kaupan pohjana olevat asiakirjat? Myyjän virhevastuun muotoutuminen ja mahdolliset virhevastuun modifiointi? Purkavat ja lykkäävät ehdot? Ostajan saamat tiedot kaupan kohteesta? Tutustuminen kohteeseen? Rakentamiseen liittyvät ehdot? Miten toimitaan ellei kaikki menekään suunnitellusti? Metsätila-arvioon liittyvät tiedot? Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin, siirtyykö vai eikö siirry ja mitä nämä pitävät sisällään? Perustetaanko käyttöoikeuksia esim, rannankäyttöoikeus? Kulkuoikeudet? Tarvitaanko karttaa liitteeksi? Millaiset valtakirjat? Kiinnitykset ja rasitteet? Mitä asiakirjoja tarvitaan metsätilakaupan pohjaksi? Jne..

Kun metsätilan kauppakirjan laaditaan huolellisesti niin vältytään metsätilakaupan jälkeisiltä riidoilta. Riitoihinkin löytyy kokemuksemme mukaan usein ratkaisu, kun hallitaan myyjän, ostajan, välittäjän ja tila-arviontekijän vastuut, velvollisuudet ja oikeudet metsätilakauppaan liittyen ja sen jälkeen tehdään sopu haasteellisessa tilanteessa.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti ja laadukkaasti vastaukset myös metsätilakauppaan liittyviin kysymyksiin. Tarvittaessa kommentoimme kauppakirjasi sinulle kirjallisesti ja vinkkaamme mitä ehtoja sinun kannattaa lisätä metsätilan kauppakirjaan. Kauttamme järjestyy ostajan ja myyjän tavoitteiden mukainen allekirjoitus- ja kaupanvahvistusvalmis metsätilan kauppakirja koko Suomen alueelle kohtuullisella kustannuksella. Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni metsätilakauppa Suomessa tehdään onnistuneesti!

Mikäli tarvit laadukkaan metsätilan kauppakirjan niin laita viestillä meille tarjouspyyntö TÄSTÄ. Laadimme metsätilan kauppakirjoja koko Suomen alueelle ja palvelemme mielellämme myös sinua!

Soita metsälakipuhelimesta kysymykset metsätilan kauppakirjaan liittyen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16

Ps. Laadimme Metsätilan kauppakirjoja koko Suomeen! Soittamalla metsälakipuhelimeen saat kauppakirja-asiasi eteenpäin!

Huom! Metsätilan kauppakirjan laadinta- ja kommentointikustannukset metsätilan myyntiä varten on mahdollista vähentää suoraan metsätilakaupasta johtuvina kustannuksina luovutusvoittoveron laskannassa silloin kun käytetään todellista hankintamenoa (ostohinta, perintöveroarvo tai lahjaveroarvo).