Toimivuutta ja sopuisuutta perintömetsänomistajuuteen

Metsänomistajajuus alkaa perinnön kautta yllättäen. Heti alkuvuosina on hyvä laittaa hautumaan se, miten perikunnan metsänomistajuus saadaan järjestettyä toimivaksi ja taloudellisesti järkeväksi kokonaisuudeksi. Perunkirjoitusvaiheessa on vaarana, että metsäasioita ei huomioida kokonaisuutena: jolloin metsäasiat joko alkavat elämään omaa elämäänsä tai jäävät ilmaan roikkumaan. Perilliset eivät ole useinkaan metsäalan ammattilaisia, tämä luo oman haasteensa, mutta asiantuntijan avulla kurssi saadaan heti alkuun suunnattua oikeaksi.
Metsävarallisuus tulee huomioida tietysti jo perukirjaa laadittaessa, jolloin ajankohtaistuu metsätilan arvonmääritykseen liittyvät kysymykset. Hankitaanko tila-arvio vai ei?
Perikunnan osakkaille on tärkeää saada tietoon myös ne vaihtoehdot, miten yhteisesti omistetun metsän kanssa on järkevää lähteä etenemään. Halutaanko pysyä yhteisomistuksessa vai ei? Jos halutaan yhteisomistusta, niin miten silloin on esimerkiksi taloudellista näkökulmasta ajatellen järkevä toimia? Tai millainen yhteihallintasopimus kannattaa laatia, jotta osakkaiden välit säilyvät sopuisana? Tai miten kannattaa menetellä silloin, kun yhteisomistus ei enää tunnu ajankohtaiselta? Nämä kysymykset on hyvä pitää mielessä.
Joskus perikunnan metsävarallisuutta voidaan myydä ulkopuoliselle. On tärkeää, että metsätilakaupoissa huomioidaan kaikkien osakkaiden intressien toteutuminen. Eripuolella Suomea asuvien osakkaiden myyntiin liittyviä kysymyksiä voidaan helpottaa asiantuntijan laatimilla yksilöidyillä valtakirjoilla.
Metsälakipuhelin.fi palvelee perikuntia ajatellen kaikkien perikunnan osakkaiden parasta. Yksi tavoitteistamme on se, että mahdollisimman moni perikunta, jossa on metsävarallisuutta on toimiva ja osakkaiden välit saadaan säilytettyä hyvinä myös tulevaisuudessa. Tämä on kaikkien perikunnan osakkaiden, eri metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien sekä lopulta koko yhteiskunnan etu.
Ota yhteyttä Metsälakipuhelimeen, jos sinulla on perikunnan metsäasioihin liittyviä kysymyksiä. Palvelemme mielellämme.