Metsän omistusjärjestelyissä on tärkeää tietää mikä on metsän arvo. Metsätilan arvo pitää olla tiedossa esimerkiksi metsätilakauppaa ja muita omistusjärjestelyitä varten. Mikäli metsän ja metsäkiinteistön arvoa ei tiedetä ja omistusjärjestelyitä tehdään puutteellisilla tiedoilla niin joku asian osapuolista todennäköisesti kärsii taloudellista vahinkoa!

Mistä löydän arvon metsätilalleni? Perinteisesti metsätilan arvo on määritetty summa-arvomenetelmän avulla ja arvonmääritykseen sisältyy maastossa tehtävä inventointi. Myös muita arvioimismenetelmiä on. Metsätilan arvossa useimmiten puuston määrä ja puuston jakautuminen eri puutavaralajeihin (tukki, kuitu) on keskeinen tekijä metsätilan arvon kannalta. Puuston arviointimenetelmät ovat kehittyneet ja nykyisin kaikki metsänomistajat voivat kirjautua Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään metsään.fi palveluun, jossa voit tarkastella laserkeilauksen avulla inventoitua puustotietoa metsätilaltasi. Metsään.fi puustotiedon pohjalta ei pidä tehdä metsän omistusjärjestelyitä, mikäli puustotietoja ei tarkisteta maastoinventoinnilla! Muutoin metsään.fi puustotieto on metsänomistajalle hyödyllistä ja palvelua kannattaa hyödyntää. Metsään.fi palvelusta löydät myös alueesi metsäpalveluyrittäjiä ja myös metsälakipuhelin.fi löytyy palvelusta koko Suomen alueelta.

Markkinoilla on myös palveluita, joissa metsätilan ”arvon” voi tarkistaa kiinteistötunnuksen syöttämällä. Näistä laskureista saaduilla ”arvoilla” ei pidä käyttää metsän omistusjärjestelyjen pohjatietona!

Peruslähtökohta metsätilan luotettavassa arvonmäärityksessä on, että arviointimenetelmään sisältyy puuston ja muiden metsätilan ominaisuuksien maastoinventointi. Myös muut asiat vaikuttavat metsätilan arvoon, kuten tiestö ja palstan muoto. Metsätilalla saattaa olla myös rakentamiseen liityviä arvoja. Metsätilan arvonmäärityksessä aiheutuu kustannuksia, mutta niissä säästäminen hankaliin tilanteisiin. Näissäkin tilanteissa kuitenkin löytyy ratkaisu, jos esimerkiksi metsätilakaupassa ollaan jouduttu virheellisestä tiedosta johtuen hankalaan tilanteeseen. Metsälakipuhelimesta voit kysyä neuvoja metsätilan arvon määritykseen sekä ohjeita miten toimia, mikäli esimerkiksi metsätilakaupassa ollaan havahduttu metsätilan arvonmääritykseen liittyvään ongelmatilanteeseen.

Soita metsälakipuhelimeen 0600 95 090 (3,56 euroa/min + pvm)