Perikuntien metsänomistajuuteen liittyy paljon asioita. Nämä asiat voidaan ajatella ketjuksi, jossa jokainen asia on yksi ketjun lenkki. Ketju katkeaa usein heikoimman lenkin kohdalta!

Näitä ketjun lenkkejä metsänomistajaperikunnassa ovat esimerkiksi, perunkirjoitus, metsien huomioiminen perukirjassa, metsätila-arvio, perikunnan osakkaiden tavoitteet metsänomistajuudelle, osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet perikunnassa, yhtymämuutoksen edut ja tarve sekä toteuttaminen, metsäpalveluita tuottavat tahot ja niiden palveluiden toimintaperiaate, yhteishallintasopimus, perikunnan tai yhtymän hallintoon liittyvät kysymykset, valtakirjat, metsäsuunnitelma-asiat, puukauppa- ja metsänhoitoasiat, pankkiasioihin liittyvät asiat, kilpailuttamisasiat metsäpalveluissa, tappion kattamiseen liittyvät erot perikunnassa ja yhtymässä, hakkuisiin liittyvät käytännöt, verotukseen liittyvät kysymykset kuten luovutusvoittoverotuksen ja perintöverotuksen yhteys, suvun asettamat vaatimukset metsänomaisuuden hoidolle, tunnepitoiset kysymykset, hakkuiden toteuttaminen koneellisesti vai miestyönä, omistusjärjestelyihin liittyvät asiat, kiinteistökaupan kysymykset ja mahdollisen kiinteistön myynnin järkevin totetuttamistapa, sukupolvenvaihdoskysymykset, osuuksien luovutuksen järkevin toteuttamistapa, lainhuudon hakemiseen liittyvät asiat, pesänselvittäjän hakeminen ja vaihtoehdot pesänselvittäjän määräämiselle, halkomisen kustannukset ja haitat, sovinnollisen jaon hyödyt sekä vaihtoehdot toteuttamistavat, ennakkoratkaisut omistusjärjestelyiden verovaikutuksista, perikunnan ja yhteisomistamisen jakoon liittyvien asiakirjojen laadinta, erimielisyyskysymyksien ratkaiseminen, ositus, perinnönjako, avio-oikeus, edunvalvoja, ennakkoperintö, halkomisen ja lohkomisen ero, lakiosa, metsävähennykseen liittyvät kysymykset, metsäsuunnitelma, luovutusvoittoverovapauden edellytykset lähisukulaisten välillä, varainsiirtovero, yhteiset alueet, yhteismetsäosuuden arvo, rasitteet, käyttöoikeudet, hakkuuoikeudet, yhteisomistuslaki, perintökaari, yhtymäselvitys, yksilöidyn valtakirjan laatiminen kiiteistön myyntiin, yksityistieasiat, ynnä muut kysymykset.

Eipä hätää! Valtakunnallinen metsälakipuhelin neuvoo näissä ja muissa kysymyksissä, miten metsänomistajaperikuntien osakkaat pääsevät tavoitteisiinsa. Soita 0600 95 090 palvelemme mielellämme!