Metsätilakaupan kohteena voi olla esimerkiksi määräosa kiinteistöstä, määräala tai kokonainen kiinteistö. Metsätilan kauppakirjalle on tietyt muotovaatimukset, näistä on säädetty maakaaressa. Jotta ostajan ja myyjän yhteinen tahto saadaan metsätilan kauppakirjaan mahdollisimman hyvin pitää tietää pakollisten muotovaatimusten lisäksi ostajan, myyjän ja kiinteistönvälittäjän sekä asiantuntijapalvelutarjoajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet metsätilakaupassa. Pienillä etukäteisvarmistuksilla voidaan välttää hankalat jälkikäteistilanteet.

Metsäkiinteistössä voi olla oikeuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Näiden siirtymisolettamat uudelle omistajalle ovat erilaisia myytäessä kokonaista metsätilaa tai määräalaa. Asian tulee muotoilla kauppakirjaan oikein, jotta ostajan ja myyjän tahto toteutuu, eikä asiaan tarvi turhaan palata jälkikäteen.

Metsäkiinteistökauppaan sovelletaan maakaarta, joka luo pohjan metsätilakaupan virhesääntelylle. Tämä virhesääntely on tahdonvaltaista, mikä tarkoittaa sitä, että sitä voidaan ostajan ja myyjän niin tahtoessa muuttaa erilaiseksi.

Ostajan on tärkeää varmistua siitä, ettei metsätilaa ole pantattu velan vakuudeksi. Tärkeää on myös varmistua siitä, että metsätilaa eivät rasita erityiset oikeudet, joita voi olla esimerkiksi puunostajan hyväksi.

Silloin kun metsätilaa myydään rakentamistarkoituksiin on tärkeää, että ostaja ja myyjä saavat yhteisen tarkoituksensa muotoiltua kauppakirjaan oikein. Tässä voidaan hyödyntää purkavaa tai lykkäävää ehtoa, jolloin sekä ostajan, että myyjän edut saadaan turvattua.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti ja puolueettomasti neuvot ja ohjeet metsätilakauppakirja-asioihin. Meille on tärkeää se, että mahdollisimman moni metsätilakauppa toteutuu Suomessa asianmukaisesti. Jos jokin asia askarruttaa metsätilakaupassa niin soita 0600 95 090. Palveluistamme voi olla myös suuri apu myös tuttavallesi, muista kertoa meistä hänelle.