Metsänhakkuussa voi sattua monelaisia metsänomistajan ja metsän kannalta haitallisia vahinkoja. Puuston hakkuu jä lähi- ja kaukokuljetus suoritetaan suurilla koneilla ja töitä tehdään haastavissa oloissa. Vahinkotilanteessa riippumattoman ja ulkopuolisen metsä- ja lakialan asiantuntijan ohjeiden avulla vältytään turhalta riitelyltä ja asiaan saadaan ratkaisu. Sovintoratkaisun löytymistä ei useinkaan tue se, että erimielisyydellä aletaan keulimaan lehtien palstoilla.

Metsänhakkuussa erimielisyys voi liittyä mm. korjuujälkeen, kuten jäävän puuston määrään ja korjuuvaurioihin puustossa tai maaperässä. Puustoa on voitu katkoa pitkään kantoon, jolloin arvokasta tukkipuuta on jäänyt hyödyntämättä. Erimielisyyttä voi olla myös tukin ja kuidun katkontaan liittyen, tukkia on voinut lipsahtaa kuiduksi. Joskus hakkuu on voinut karata naapurin puolelle tai hakkuun yhteydessä on kuljettu naapurikiinteistön alueella ilman maanomistajan lupaa. Erimielisyyttä aiheuttavat usein myös ennen hakkuita tehtävän puunmyyntisuunnitelman puumäärien ja hakkuun jälkeisten puumäärien suuret erot.

Hakkuissa aktivoituviin haasteellisiin tilanteet on järkevintä ratkaista asiaan liittyvien osapuolten kesken mahdollisimman nopeasti. Eri näkökulmat tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida sovussa. Neuvotteluissa näkökulmia on mm. metsänomistajan, metsäammattilaisen, metsäyhtiön tai sahan, metsäkoneyrittäjän ja kuljettajan, kaukokuljetusyrittäjän näkökulmat sekä juridinen että metsätaloudellinen näkökulma.

Metsälakipuhelimen kautta edistämme puolueettomasti ja riippumattomasti hakkuisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisuja valtakunnallisesti. Soittamalla metsälakipuhelimeen saat nopeasti ja laadukkaasti metsälakimiehen neuvot ja ohjeet siitä miten sinun kannattaa asiassasi edetä. Tarvittaessa autamme sinua myös sovintoneuvottelujen käymisessä ja laadimme sovintoehdotuksen tilanteen ratkaisemiseksi.

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm).

Ma-Pe 8-18

La 10-16