Turun hovioikeuden ratkaisussa oli kyse uskotun miehen määräämisestä yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen myymiseksi yhteisomistussuhteen purkamista varten.

Perinnönjaon jälkeen kukin yhteisomistaja omisti yhden kuudesosan kiinteistöistä. Keskeinen kysymys tapauksessa oli voitiinko yhteisomistussuhteen purkamiseksi määrätä uskottu mies hoitamaan omaisuuden myynnin.

Hakijoiden käsityksen mukaan kiinteistöjen jakaminen aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia ja jakaminen alentaisi myös kiinteistöjen arvoa. Tilojen yhteispinta-ala on noin 27 hehtaaria ja yhteisomistajia on kuusi.

Käräjäoikeus määräsi tilat myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamiseksi.

Hovioikeus katsoi, että asiassa ei ole selvitetty onko kysymyksessä olevien tilojen jakaminen kiinteistönmuodostamistoimituksessa mahdollista taikka sitä, että jakaminen aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia eikä myöskään sitä, että jakaminen alentaisi omaisuuden arvoa huomattavasti. Sen vuoksi hovioikeus, kumoten käräjäoikeuden päätöksen, hylkää hakemuksen.

Yhteisomistussuhteen purkamista ei siis voitu tässä tapauksessa toteuttaa tilojen myynnin kautta.

Koko ratkaisun voit katsoa alla olevan linkin kautta:

Linkki ratkaisuun: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2009/tho20090217?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20er%C3%A4ist%C3%A4%20yhteisomistussuhteista