Metsätilan omistusoikeuden sisältöön kuuluu tiettyjä oikeuksia, joista keskeisiä ovat luovutuskompetenssi eli se, että omistajalla on oikeus myydä metsätila sekä omistajan hallintaoikeus, jonka haltijalle kuuluu metsätilan vuotuisen tuoton nauttimisoikeus.

Metsätilan omistusoikeus ja hallintaoikeus voidaan eriyttää toisistaan. Hallintaoikeus voidaan testamentissa tai lahjakirjassa pidättää määräajaksi tai eliniäksi omistusoikeuden mennessä toiselle taholle. Hallintaoikeudelle lasketaan verottajan ohjeistuksen mukaan arvo.

Käytännössä vanhemmat voivat määrätä testamentissa tai lahjakirjassa metsätilan omistusoikeuden lapsenlapsilleen ja metsätilan hallintaoikeuden lapsilleen. Tällöin veroja säästetään, mutta asiaan liittyy käytännön ongelmia metsätalouden harjoittamisen kannalta.

Hallintaoikeuden pidättäminen metsätilan lahjassa tai testamentin yhteydessä tarkoittaa sitä, että omistajan asemassa oleva ei saa tehdä hakkuita eli myydä puuta. Hallintaoikeuden haltija saa käyttää omaisuuden tuoton, mikä tarkoittaa vuotuista hakkuutuottoa.

Mikäli harkitset hallintaoikeustestamentin (esim. puolisoiden välinen) tai metsätilan lahjoituksen yhteydessä tapahtuvaa hallintaoikeuden pidättämistä kannattaa varmistaa hallintaoikeuden pidättämisen negatiivisiet vaikutukset metsälakipuhelimesta.