On mahdollista, että perintönä saadut metsätilat on arvostettu perukirjaan virheellisesti ja verottaja on hyväksynyt perukirjassa käytetyt metsätilojen arvot. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perukirjassa käytetty metsätilan arvo on liian pieni verrattuna siihen arvoon, jolla metsä on esimerkiksi myytyä todellisen metsätilakaupan myötä. Tällöin maksuun tulee luovutusvoittovero, jonka veroaste korkeampi kuin perintöveron. Tilanteessa on mahdollista hakea muutosta perintöverotukseen metsätilan arvojen kohdalta, jolloin metsätila arvostetaan siihen arvoon, jolla metsätilakauppa tehdään. Näin asia saadaan korjattua perillisen näkökulmasta taloudellisesti järkeväksi.

Vuodesta 2017 alkaen perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Jos perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta ja lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta.

Uudempi 3 vuoden muutoksenhakuaika perintö- ja lahjaverotukseen on lyhyt. Tämä korostaa perukirjassa tehtävän metsätilan arvostamisratkaisun tärkeyttä, jotta esimerkiksi luovutusvoittoveroseuraamukset pystytään välttämään. Huomioitavaa on myös, että mikäli perintönä saadun metsätilan myynti tapahtuu alle vuoden kuluessa perittävän kuolemasta niin luovutusvoittoverolaskelmassa voidaan käyttää hankintahintana myyntihintaa, jolloin luovutusvoittoveroseuraamusta ei tule.

Metsälakipuhelimesta saat laadukkaasti ja nopeasti neuvot metsätilan arvostamiseen liittyviin kysymyksiin. Isompien metsätilojen kohdalla väärät arvostamisratkaisut perukirjaan voivat johtaa isoihin taloudellisiin menetyksiin perintömetsänomistajien näkökulmasta.

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16