Posts filed under: Metsätilan arvon määrittäminen metsätilakauppaa varten

Metsätilan arvon määrittäminen metsätilakauppaa varten

Metsätilakaupan pohjaksi vaaditaan metsätilan käyvän arvon määrittäminen. Metsätilan käypä arvo ei ole kuitenkaan sama asia kuin myyntihinta. Metsätilojen toteutuneisiin myyntihintoihin vaikuttaa suuresti markkinoiden kysyntä.

On mahdollista, että perintönä saadut metsätilat on arvostettu perukirjaan virheellisesti ja verottaja on hyväksynyt perukirjassa käytetyt metsätilojen arvot. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perukirjassa käytetty metsätilan arvo on liian pieni verrattuna siihen arvoon,...
Continue Reading →
Metsätila-arvio on tärkeä asiakirja, josta selviää metsätilan niin sanottu metsätaloudellinen arvo. Metsätila-arvon määrittäminen on tarpeellista metsänomistajuuden taitekohdissa, kuten perintötilanteissa, metsätilakaupoissa ja esimerkiksi metsän vakuusarvoa määritettäessä. Metsätila-arvion osoittama metsätaloudellinen arvo ei useinkaan ole sama arvo, mitä...
Continue Reading →
12