Metsätila-arvio on tärkeä asiakirja, josta selviää metsätilan niin sanottu metsätaloudellinen arvo. Metsätila-arvon määrittäminen on tarpeellista metsänomistajuuden taitekohdissa, kuten perintötilanteissa, metsätilakaupoissa ja esimerkiksi metsän vakuusarvoa määritettäessä. Metsätila-arvion osoittama metsätaloudellinen arvo ei useinkaan ole sama arvo, mitä metsäkiinteistöstä markkinoilla maksetaan. Metsätaloudellisten arvojen lisäksi metsäkiinteistöllä voi olla myös muita arvoja.

Metsätilan arvoa voidaan määrittää useilla eri tavoilla. Yleisimmin käytössä on ns. summa-arvolla tehtävä metsätila-arvio, jonka yhteydessä tehdään maastoinventointi. Nykyisin on käytössä myös sellaisia metsän arviointimenetelmiä joissa ei suoriteta maastoinventointia laisinkaan ja jotka pohjautuvat valmiiseen pohja-aineistoon, jota on voitu saada mm. laserkeilauksen kautta. Tällaisista menetelmistä saatuja metsätilan arvoja ei tule käyttää pohjatietona esimerkiksi metsätila-kaupassa!

Erityisen tärkeää oikea metsätaloudellisen arvon määrittäminen on silloin kun tehdään metsän omistajanvaihdoksia. Metsätilaa ei kannata lähteä myymään ilman oikein laadittua metsätila-arviota. Metsätila-arvio on usein tärkeässä roolissa, kun ostaja päättää minkä verran on valmis metsätilasta maksamaan. Myyjän näkökulmasta on tärkeää tietää millaista metsätilaa on myymässä, joten metsätila-arvio palvelee niin myyjän kuin ostajan intressiä.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti vastauksen metsätila-arvioon liittyviin erityistilanteisiin. Olemme olleet mukana lukuisissa metsätilakauppoissa ilmenneissä erimielisyystilanteissa ja niiden sovinnollisessa ratkaisuissa, joista osassa on ollut kysymys metsätila-arvion virheellisyydestä aiheutuneista vahingoista.

Ps. Metsälakipuhelimen kustannukset neuvoista ja ohjeista metsätilakauppaa varten on mahdollista vähentää suoraan metsätilakaupasta johtuvina kustannuksina (kuten kiinteistövälittäjän palkkio) luovutusvoittoveron laskannassa silloin kun käytetään todellista hankintamenoa (ostohinta, perintöveroarvo tai lahjaveroarvo).

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min +pvm)

 

#toimivuuttametsänomistajuuteen

#tuottavuuttametsänomistajuuteen

#sopuisuuttametsänomistajuuteen

#metsätila-arvio