Testamentin tekeminen vähentää metsäasioihin liittyviä perintöriitoja. Etenkin tilanteessa, jossa rintaperillisiä ei ole on varmaa, että muotovaatimukset täyttävä testamentti siirtää metsät kauempien perillisten ulottumattomiin. Testamentin tekemisestä ja peruuttamisesta säädetään perintökaaren 10 luvussa.

Metsävarallisuuden testamenttauksessa kannattaa hyödyntää metsä- ja lakiasioihin perehtyneen asiantuntijan neuvoja. Tärkeää on miettiä esimerkiksi se laaditaanko omistusoikeustestamentti vai hallintaoikeustestamentti.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja metsäasioihin liittyviin testamenttikysymyksiin.