Metsätilakauppaa voi rasittaa laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe, joista on säädökset maakaaressa.

Ensisijaisesti metsätilan virheen korjaamiseen kannattaa tietysti etsiä sopuratkaisua neuvottelujen avulla. Neuvotteluissa on tärkeää tietää, mitkä ovat ostajan ja myyjän vastuut ja velvollisuudet metsätilakaupassa ja tällöin onkin hyvä käyttää asiaan perehtynyttä asiantuntijaa.

Ellei neuvotteluissa löydy ratkaisua tarjoaa maakaari kolmenlaisia metsätilan virheenkorjausvälineitä. Ostajalla on metsätilan virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai olennaisen virheen kohdalla oikeus purkaa kauppa. Lisäksi virheen seuraamuksia voidaan tasoittaa vahingonkorvauksella.

Hinnanalennus ja vahingonkorvaus ovat lievempiä seuraamuksia ja niitä suositellaankin ensisijaisiksi metsätilan virheen korjauskeinoiksi. Kaupanpurku on ankarin metsätilan virheen seuraamus. Maakaaren seuraamusvaihtoehtoja voidaan määrätä myös rinnakkain. Metsätilan virheen seuraamukset päättää viime kädessä tuomioistuin maakaaren virhesäännösten pohjalta.

Miksi metsätilan virhe sitten voidaan ylipäänsä oikaista?

Metsätilakaupoissa on kyseessä lähes poikkeuksetta suuret omaisuuserät. Missään kaupanteossa ei ole huomauttamisen aihetta silloin kun kauppa on rehti niin ostajan kuin myyjän kannalta: tällöin myyjä tietää mitä myy ja ostaja tietää mitä ostaa.

Metsätilan virhe voi johtua mm. myyjän huolimattomuudesta, tietämättömyydestä tai jostain muusta seikasta. Olennaista on se, että metsätilan virheestä ostajalle johtuva haitallinen seuraus saadaan korjattua. Yleinen oikeustaju ja maakaaren virhesääntely lähtee siitä, että virheellisistä metsätilakaupoista johtuvat taloudelliset vahingot saadaan oikaistua balanssiin.

Metsätilakaupan virheiden tunteminen ja tunnistaminen auttaa välttämään niitä metsätilaupoissa. Tästä hyötyvät kaikki metsätilakaupan osapuolet. Metsälakipuhelin.fi tarjoaa valtakunnallisesti neuvoja metsätilakauppojen virheisiin liittyen.