Metsää omistavia kuolinpesiä eli perikuntia on Suomessa kymmeniä tuhansia, niissä osakkaita lähes 200 000 ja niiden kautta omistetaan Suomen metsistä yli 10 prosenttia. Metsäperikuntien toimivuus, taloudelliset näkökulmat ja sopuisuuden säilyttäminen ovat asioita, joista hyötyvät perikuntien osakkaat. Näiden asioiden eteen kannattaa tehdä töitä!

Miten toimivuus, taloudellisuus ja sopuisuus metsäperikunnissa saavutetaan? Metsät tulevat perintönä yllättäen, asiat ovat uusia ja epätietoisuutta voi olla siitä miten asiat pitää ja kannattaa järjestää. Asioiden käsittely vaatii aikaa.

Vaikka metsäasiat eivät luonnolliseti olekaan perikunnan asioissa listalla ensimmäisenä, niin jossain vaiheessa ne tulevat hoidettavaksi. Parasta on jos metsäasiat saadaan mahdollisimman nopeasti oikeille raiteille. Oikeilla toimenpiteillä perikuntiin voidaan saada toimivuutta, taloudellisuutta sekä sopuisuutta. Kaikkien ei tarvitse olla ammattilaisia näissä asioissa. Olennaista on että perikunnan osakas tietää mistä neuvoja löytyy.

Perikunta voi olla jakamattomana käytännössä loputtomiin, mutta perikuntaa ei ole tarkoitettu pysyväksi metsänomistusmuodoksi. Alkuvaiheessa perikunnan osakkaiden kannattaa miettiä tahollaan metsänomistajuudelle asettamiaan tavoitteita. Liikkeelle lähdetään siitä kysymyksestä halutaanko pysyä yhteisomistuksessa vai ei? Jos halutaan pysyä yhteisomistuksessa niin tehdään toimenpiteet, jotka edistävät yhteisomistuksen toimivuutta. Ellei yhteisomistuksessa haluta pysyä kannattaa metsät jakaa ensisijaisesti sovinnollisesti. Ulkopuolinen asiantuntija voi tarvittaessa auttaa tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien käytännön vaihtoehtojen kartoittamisessa ja käytännön toteutuksessa. Metsä ja lakiasioihin perehtyneen asiantuntijan neuvoja kannattaa hyödyntää esimerkiksi yhtymämuutoksissa, toimintavaihtoehtojen kartoituksessa, omistusjärjestelyissä, jakoasioissa, metsäomaisuuden arvonmäärityksessä ja myynnissä sekä perunkirjoituksessa.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja perikuntien metsänomistajuuteen liittyviin kysymyksiin vaivattomasti. Voit kertoa metsälakipuhelimesta ja sivuston artikkeleista kavereillesikin, jolle voi olla palveluistamme iso apu.