Perintönä saatu metsä tulee usein yhteisomistukseen. Perikunnassa on monta osakasta ja jokaisella on omat tavoitteensa metsäasioiden suhteen.

Perikuntaa ei ole tarkoitettu pysyväksi metsänomistusmuodoksi, vaikka perikunta voi olla jakamattomana käytännössä loputtoman kauan. Ajan kuluminen kuitenkin hankaloittaa tilannetta ja sisäkkäiset kuolinpesät asettavat haasteita esimerkiksi yksimielisyyden löytymiselle, jota metsäasioihinkin liittyvässä päätöksenteossa edellytetään.

On monta vaihtoehtoa, miten perikunnassa voidaan menetellä jakoasioiden suhteen. Tietysti järkevin ja halvin tapa on pyrkiä hoitamaan omistusjärjestelyihin liittyvät asiat sopuisasti. Sovun säilymistä auttaa ulkopuolisen metsä- ja lakiasioihin perehtyneen asiantuntijan hyödyntäminen ratkaisun löytymisessä. Riidat ovat monesti vältettävistä kun osakkailla on tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista ja metsäasioista käytössään.

Jos jakoasioissa ja yhteishallinnossa ei päästä eteenpäin on jokaisella kuolinpesän osakkaalla oikeus saada jäämistö pesänselvittäjän hallintoon. Oikeus voi määrätä myös pesänjakajan toimittamaan jäämistön jaon.

Jos kuolinpesään on määrätty pesänjako on tärkeää, että pesänjakaja ymmärtää myös metsäasiat päätöksiä tehdessään. Tässäkin vaiheessa kannattaa vielä etsiä sopuratkaisuja, koska silloin voidaan saavuttaa perikunnan osakkaiden kannalta järkevämpi vaihtoehto, kuin pesänjakajan toimittaman toimitusjaon kautta.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja siihen, miten perikunnan metsien jakoasioissa kannattaa toimia.