Metsät siirtyvät usein perinnön kautta perillisille. Perintömetsänomistajuuden alkuvaiheessa kaikilla perillisillä on tärkeää miettiä metsänomistajuudelle asettamia tavoitteita. Yksi tärkeä kysymys on se, halutaanko yhteisomistusta vai ei.

Silloin kun perilliset haluavat pysyä yhteisomistuksessa tehdään tarvittavat omistusjärjestelyt, jotka edistävät perillisten tavoitteiden saavuttamista. Metsä- ja lakialan ammattilainen hoitaa nämä asiat näppärästi! Erityisen tärkeää on laatia yhteiset säännöt siitä miten yhteisesti omistettuja metsiä hoidetaan. Tämä tarkoittaa yhteishallintosopimuksen laatimista yhteisomistajien tavoitteiden pohjalta. Näin yhteistajuuteen saadaan toimivuutta ja on todennäköisempää että riidoilta vältytään.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti ja laadukkaat neuvot siihen, miten perintömetsien suhteen kannattaa toimia. Soita metsälakimiehelle 0600 95 090 (3,56 euroa/min + pvm).