Onnistunut metsätilan yhteisomistus lähtee liikkeelle tavoitteiden asettamisesta sekä niiden keinojen määrittelystä, joilla yhteiset tavoitteet viedään käytäntöön.

Metsätilan yhteisomistus alkaa kun kaksi tai useampi henkilöä ostavat metsätilan yhdessä. Yhteisomistus voi alkaa myös perinnön kautta. Yhteisomistuksen alkuvaiheessa jokaisen yhteisomistajan on tärkeää miettiä omat metsänomistajuuden tavoitteet. Kun jokainen yhteisomistaja miettii omat tavoitteensa saadaan pohja yhteisten tavoitteiden asettamiselle. Mikäli yhteisiä tavoitteita, joihin kaikki yhteisomistajat voivat sitoutua, ei saada asetettua, on todennäköistä, että jossain vaiheessa ajaudutaan erimielisyyksiin.

Tavoiteasettelussa on tärkeää miettiä aivan peruskysymyksiä. Halutaanko pysyä yhteisomistuksessa vai ei? Millaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä metsässä tehdään? Onko maisema- ja virkistysarvot tärkeitä? Miten mahdolliset kalastukseen liittyvät asiat? Pidetäänkö metsäsuunnitelma ajantasalla? Kilpailutetaanko erilaiset hankinnat? Kuka hoitaa veroilmoitukseen liittyvät asiat? Kuka hoitaa puunmyyntiasiat? Miten päätöksenteko tapahtuu? Onko suojeluasiat tärkeitä? ym. ym.

Tavoitteiden miettiminen ei vielä riitä. Onnistunut metsätilan yhteisomistus on todennäköisempää, jos tavoitteiden pohjalta laaditaan kirjallinen yhteishallintasopimus. Kun tavoitteet on mietitty ja yhteishallintasopimuksessa sovittu yhteiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi kaikki yhteisomistajat voivat keskittyä nauttimaan metsänomistajuudesta. Joskus tavoiteasettelussa voi kirkastua, että yhteisomistus ei ole paras vaihtoehto ja silloin tehdään tarvittavat toimenpiteet yhteisomistussuhteen purkamiseksi.

Mikäli yhteisesti omistetun metsätilan toiminnassa on ongelmia tai haluat lisätietoja yhteishallintasopimuksen laatimisesta tai yhteisomisteiden metsätilan omistusjärjestelystä niin soita metsälakipuhelimeen 0600 95 090 (3,56 euroa/min + pvm)

Palvelemme mielellämme sinua ja autamme tavoitteidesi saavuttamisessa!