Metsätilan sukupolvenvaihdos jakautuu eri vaiheisiin. Ensimmäisessä vaiheessa metsäomistuksesta luopuvalla kypsyy metsätilan luopumispäätös. Luopumispäätös voi johtua siitä, että metsänomistus on alkanut tuntua taakalta syystä tai toisesta.

Luopumispäätöksen jälkeen pitää miettiä sukupolvenvaihdokselle asetettavia tavoitteita. Tavoitteet voivat liittyä taloudellisiin  ja verotuksellisiin näkökohtiin. Myös muut tavoitteet ovat tärkeässä asemassa metsätilan sukupolvenvaihdoksessa.

Seuraavassa vaiheessa hahmottuu taho, joka on innokas jatkamaan metsänomistusta. Joskus innokkaan jatkajan löytyminen on helppoa ja joskus sitä ei löydy lainkaan.

Kun metsätilasta luopuvan ja jatkavan metsänomistajan sukupolvenvaihdokselle asettamat tavoitteet on selvillä on aika päättää sukupolvenvaihdokseen liittyvä luovutustapa. Tämän jälkeen tehdään sukupolvenvaihdoksen edellyttämät asiakirjat ja toimeenpannaan sukupolvenvaihdos niiden mukaisesti. Metsälakipuhelista saat nopeasti neuvoja metsätilan sukupolvenvaihdokseen liittyviin kysymyksiin.