Kiinteistönkauppaan liittyvistä asioista säädetään maakaaressa (540/1995). Maakaaressa säädetään mm. kauppakirjan muotovaatimuksista. Metsätilakaupan kohdalla on tärkeä huomata, että maakaaren virhesääntely koskee myös metsätilakauppaa. Metsätilakaupan virhekysymystenhallinta on erittäin tärkeässä asemassa onnistuneessa metsätilakaupassa.

Mikäli tarvit laadukkaan metsätilan kauppakirjan niin laita viestillä meille tarjouspyyntö metsätilan kauppakirjasta TÄSTÄ. Laadimme metsätilan kauppakirjoja koko Suomen alueelle ja haluamme, että mahollisimman moni metsätilakauppa tehdään onnistuneesti: palvelemme mielellämme sinuakin. Lue alta lisää, miksi metsätilan kauppakirjan laadinnassa kannattaa hyödyntää ammattilaista.

Maakaaren 2:1 säätelee kiinteistön kauppakirjan muotovaatimuksista. Metsätilakaupan kauppakirja on tehtävä kirjallisesti, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiestensä on allekirjoitettava kauppakirja ja lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava metsätilakaupan kauppakirja. Metsätilakaupan kauppakirjaan on kirjattava aina luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike. Muotovaatimukset on säädetty mm. sen takia, että lainhuudon myöntämiseen liittyvät tärkeät tiedot tulee järjestelmällisesti kauppakirjaan. Vastoin muotovaatimuksia tehty metsätilakauppa ei ole pätevä.

Kaupanvahvistajan vahvistus on edellytys pätevälle metsätilakaupalle. Kaupanvahvistus voidaan jättää pois maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistökaupan verkkopalvelussa tehtävässä metsätilakaupassa.

Muotovaatimusten lisäksi metsätilakaupan kauppakirjaan liittyy monia metsäasioihin liittyviä asioita myyjän ja ostajan kannalta. Kyseessä on myyjän ja ostajan kannalta useimmiten suuret taloudelliset intressit, joten kauppakirjan ehtojen laatuun kannattaa panostaa. Kauppakirjaa ei kannata laadituttaa ns. ”tutulla metsäammattilaisella”, jolla ei ole asianmukaisia vastuuvakuutuksia kauppakirjan laatimistyötä varten. Hankala tilanne on käsillä, jos kaupan jälkeen tuleekin epäselvyyksiä. Kauppakirjan laatimiskustannukset ovat suhteellisen pienet kokonaisuuteen nähden, minkä lisäksi kauppakirjan laatimiskustannukset otetaan huomioon luovutusvoittoveron määrää laskettaessa. Kauppakirja kannattakin laadituttaa metsä-, laki-, ja metsätilakaupan asioihin perehtyneellä asiantuntijalla.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja metsätilakaupan kauppakirja-asioihin liittyen. Meillä on viimeisin tietämys metsätilakauppoihin liittyvistä virheistä ja niiden välttämisestä. Asiantuntemuksemme on valtakunnalliseti vain puhelinsoiton päässä metsätilan myyjille, ostajille ja metsäkiinteistön välittäjille.

Pyydä tarjous metsätilan kauppakirjan laadinnasta TÄSTÄ.