Metsätilakauppaan liittyvä virhesääntely on maakaaressa. Maakaaressa on säännökset kiinteistön (myös metsäkiinteistön) laatu- vallinta- ja oikeudellisesta virheestä. Onnistuneessa metsätilakaupassa tiedetään ja hallitaan myyjän, ostajan, välittäjän ja asiantuntijapalveluntarjoajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

On ymmärrettävää, että metsätilakaupoissakin tulee hankalia tilanteita ja virheellisyyksiä. Olennaista näissä tilanteissa on tietää kaikkien asiaan liittyvien tahojen näkökulmat ja velvollisuudet, jonka jälkeen virheellisyys saadaankin useimmiten sovittua. Tilanne vaatii useimmiten metsä- ja lakialan sekä metsätilakauppoihin liittyvän virhesääntelyn, kuten myös kiinteistönvälityspuolen lainsäädännön hallintaa.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti vastauksen metsätilakaupan virheellisyyden välttämiseen. Meillä on viimeisin tietämys metsätilakaupan virheistä: Tuomo Liikanen on tehnyt Gradu tutkielmansa aiheesta sekä ollut mukana monissa metsätilakauppariitojen sovintoratkaisuissa. Kaikkien etu on se, että asiat metsätilakauppaan liittyvä erimielisyys saadaan nopeasti sovittua ja turhalta kustannuksia aiheuttavalta riitelyltä ja käräjöinniltä vältytään.

Metsälakipuhelimen kustannukset neuvoista ja ohjeista metsätilakauppaa varten on mahdollista vähentää suoraan metsätilakaupasta johtuvina kustannuksina luovutusvoittoveron laskannassa silloin kun käytetään todellista hankintamenoa (ostohinta, perintöveroarvo tai lahjaveroarvo). Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni metsätilakauppa tehdään onnistuneesti!

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm).

Palvelemme:

Ma-Pe 8-18 ja La 10-16