Perunkirjoitus on järjestettävä kun henkilö kuolee Suomessa. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja. Perukirjaan luetteloidaan vainajan varallisuus ja velat. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä kolmen kuukauden sisällä henkilön kuolemasta, tarvittaessa tähän saa lisäaikaa verottajalta. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se henkilö, jolla on paras tuntemus vainajan varallisuusasemasta, kuten vainajan puoliso tai lapsi. Perunkirjoitusvelvollinen järjestää perunkirjoituspaikan ja ajankohdan sekä hankkii kaksi uskottua miestä toimittamaan perunkirjoituksen. Kaikki osakkaat on kutsuttava perunkirjoitustilaisuuteen.

Perukirjassa vainajan omaisuus arvostetaan perittävän kuolinhetken käypään arvoon. Näin toimitaan myös metsävarallisuuden osalta. Perunkirjoitustilaisuudessa pesän varallisuudet ja velat ilmoittaa se, joka on parhaiten perillä vainajan varallisuudesta eli useimmiten vainajan lapsi tai puoliso.

Perukirja toimitetaan verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen järjestämisestä. Perukirja toimii perintöverotuksen pohjana. Perintöverotukseen voidaan joutua hakemaan oikaisua viiden vuoden sisällä esimerkiksi metsätilojen myynnin yhteydessä, jos metsätilat on arvostettu perukirjaan liian alhaiseen arvoon. Perukirjaan liitetään vainajan tekemä testamentti ja avioehtosopimus. Myös kuolinpesän asianhoitaja on hyvä ilmoittaa perukirjassa.

Silloin kun vainajan varallisuuteen kuuluu metsätiloja saat metsälakipuhelimesta neuvoja siihen, miten metsävarallisuus on arvostettava ja huomioitava perukirjassa ja miten metsävarallisuuden kanssa on järkevää lähteä etenemään perunkirjoituksen jälkeen. Palvelemme mielellämme niin perikunnan jäseniä kuin perunkirjoituksia hoitavia asianajo- ja lakitoimistoja näissä kysymyksissä.

Verottajan sivuilta voit katsoa tarkemmin mitä perukirjasta on ilmettävä ja mitä perukirjaan on liitettävä mukaan. https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto/Perunkirjoitus_ja_perukirja(12851)