Metsäsijoittaminen on kovassa kurssissa Suomessa. Metsäsijoitusmarkkinoilla toimii pienempiä ja suurempia tahoja ja hyville metsäsijoituskohteille on kysyntää. Metsät mielletään turvalliseksi sijoituskohteeksi. Metsään voi sijoittaa esimerkiksi metsäsijoitusrahastojen kautta tai ostamalla itse metsätilan.

Metsäsijoittaja voi olla metsäalan ammattilainen. Tällöin hänellä on tietoa metsäalan toimintatavoista ja käytännöistä. Jos haluaa ostaa metsätilan eikä ole metsäalan ammattilainen kannattaa hyödyntää metsäalan asiantuntijan näkemystä metsätilan hinnan määrityksessä. Ajantasainen metsätila-arvio on hyvä pohja metsätilan hinnan määrityksessä. Metsäsijoituksissa on hyvä muistaa, ettei myyjäosapuolen ymmärtämättömyyttä metsäasioista ole oikeudenmukaista käyttää hyväksi.

Yksi vaihtoehto sijoittaa metsään on tehdä rahasijoitus metsäsijoitusrahastoihin. Metsäalan sijoitusrahastot hankkivat omistukseensa metsiä ja hallinnoivat niitä sijoittajien puolesta. Tämä on helppo vaihtoehto sijoittaa metsiin. Tällöin metsäsijoittajan ei tarvitse itse hallita niin paljon metsäasioita vaan sijoitusrahaston omistamia metsiä hallinnoin metsäalan ammattilaiset.

Metsiin voi sijoittaa myös ostamalla yhteimetsien osuuksia. Suomessa on paljon yhteismetsiä ja etenkin Pohjois-Suomessa on suuria yhteismetsiä. Yhteismetsäosuudet ovat usein kysyttyjä markkinoilla. Yhteismetsäosuuksiin sijoittaminen on vaivattomampaa verrattuna siihen, jos metsät omistaa itse. Yhteismetsä hoitaa kaikki metsätaloudelliset toimenpiteet ja jakaa osakkaille vuosittain omien periaatteidensa mukaan ylijäämää, mikäli jaettavaa tulee.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja metsäsijoittamiseen liittyviin kysymyksiin. Silloin kun metsäsijoitus tehdään metsätilakaupan muodossa on tärkeää tietää ostajan, myyjä, metsäkiinteistövälittäjän ja asiantuntijapalveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet metsätilakaupassa. Metsälakipuhelimen neuvoilla voit osaltasi minimoida metsäsijoituksesi riskejä.