Metsätilan omistusjärjestelyt ajankohtaistuvat metsänomistajuuden taitekohdissa, kuten perintötilanteissa, metsätilakaupoissa ja metsätilan sukupolvenvaihdoksissa.

Metsälakipuhelimesta voit nopeasti varmistaa metsän omistusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Saat nopeasti vastauksen esimerkiksi metsätilan myyjän, ostajan, välittäjän sekä asiantuntijapalveluntarjoajan vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista metsätilakaupassa. Metsätilan myyjän näkökulmasta metsälakipuhelimen neuvontakustannukset metsätilakauppaa varten ja esimerkiksi kauppakirjan laadintakustannukset on mahdollista huomioida luovutusvoittoveron laskennassa (jos ei käytetä hankinameno-olettamaa).

Metsää omistavien perikuntien jäsenten on tärkeää tietää, mitä vaihtoehtoja on metsän omistusjärjestelyille, joiden pohjalta voidaan valita perikunnan jäsenten tavoitteita parhaiten toteuttava toimintavaihtoehto. Tärkeää on osata välttää verotuksellisesti epäedullinen vaihtoehto.

Metsän omistusjärjestely on aina merkittävä asia kaikkien siihen liittyvien tahojen näkökulmasta. Omistusjärjestelyyn liittyvät asiakirjat on varminta antaa metsä- ja lakiasioihin perehtyneen asiantuntijan laadittavaksi tai vähintäänkin tarkistettavaksi.

Soita metsälakipuhelimeen 060095090 (3,56 euroa/min + pvm)

Ma-Pe 8-18

La 10-16