Toimeksianto metsälakimiehen kanssa päättyy usein otsikon mukaiseen tilanteeseen, erimielisyys on saatu ratkaistua sovinnollisesti: tämä on kaikkien edun mukaista!

Metsälakipuhelimen kautta olemme saaneet edistää erilaisten metsäasioihin liittyvien erimielisyyksien sopuratkaisuja valtakunnallisesti. Asia lähtee liikkeelle usein niin, että metsälakipuhelimeen soittaa henkilö, jolla on metsäasioihin liittyvä haasteellinen tilanne . Kysymyksessä voi olla vaikka metsätilakauppaan liittyvä erimielisyys tai yhteisomistukseen liittyvä haasteellinen tilanne. Metsälakipuhelimessa pystymme auttamaan kokonaisuuden haltuunottamisessa ja ohjeistamaan miten tilanteessa kannattaa edetä. Tarvittaessa pystymme avustamaan sovintoehdotuksen laadinnassa ja sovintoneuvotteluissa.

Kun metsäasioihin liittyvää erimielisyyttä lähdetään sopimaan tulee ensimmäisenä selvittää pohjatilanne eli se mitä on tapahtunut ja mihin tahoihin asialla on vaikutukset. Tämän jälkeen tulee tietää, mitkä ovat asiaan liittyvien tahojen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut kyseiseen yksittäistapaukseen liittyen. Viestin kulkeminen kaikkin suuntiin on tärkeää, koska se edistää asian sovinnollisen ratkaisun löytymistä! Asiassa tarvitaan erin näkökulmien intressien hallintaa: asiaan voi liittyä erimerkiksi metsäalan ammattilaisen näkökulma, juridinen ja sopimusoikeudellinen näkökulma, metsänomistajan näkökulma ja koneyrittäjän näkökulma.

Metsälakipuhelimesta saat nopeasti laadukkaat neuvot siihen, miten metsäasioihin liittyvän haasteellisen tilanteen kanssa kannattaa edetä. Soita metsälakimiehelle 0600 95 090 (3,56 euroa/min + pvm).