Metsätilakaupassa ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus, josta säädetään maakaaressa. Ennakkotarkastusvelvollisuudesta voidaan käyttää myös nimitystä ostajan selonottovelvollisuus.

Maakaaren mukaan ”ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä”. Tämä ns. ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus rajoittaa myyjän vastuuta metsätilaa rasittavista laatuvirheistä.

Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden laajuus ja se, mitä ostajan tulee selvittää metsätilasta on tärkeä tietää ennen metsätilakaupasta päättämistä. Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuudella on yhteys myyjän antamiin tietoihin.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja ostajan ennakkotarkastuvelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä sekä metsätilakaupan virheistä sekä niiden välttämisestä. Voit jakaa tämän artikkelin tai suositella sitä kaverillesi.