Metsätiloja käytetään yleisesti velan vakuutena. Tällöin tarvitaan tietoa metsätilan arvosta, jotta pankki pystyy arvioimaan mikä on metsätilan vakuusarvo. Metsätilan vakuusarvo muuttuu kun metsiä hakataan. Tällöin vaaditaan vakuusarvon päivitystä.

Metsätilan vakuusarvon määrityksessä ja vakuusarvojen päivityksessä hyvä apu on metsäammattilaisen laatima metsätila-arvio. Yleisimmin metsätila-arvio tehdään summa-arvomenetelmällä. Metsätila-arvion laadinnan yhteydessä suoritetaan metsien maastoinventointi, jolla varmistetaan esimerkiksi se millaista puustoa metsässä on. Tämä on tärkeää, jotta nähdään puuston todellinen tilanne metsässä.

Metsätila-arviosta selviävä metsäkiinteistön metsätaloudellinen arvo on pankeilla pohjana vakuusarvon määrityksessä. Metsätilan vakuusarvo on huomattavasti pienempi kuin metsätaloudellinen arvo. Metsätilan vakuusarvo voi olla esimerkiksi 60 prosenttia metsätilan metsätaloudellista arvosta.

Metsätilan arvossa puuston määrä ja laatu on yleensä suurin metsätilan arvoon vaikuttava tekijä. Metsän vakuusarvo romahtaa, jos metsätilan puustopäämaa poistetaan runsaasti, joka on nykyisen metsälain puitteissa mahdollista.