Perikunta metsien omistusmuotona asettaa omat haasteet metsänomistamiseen ja käyttämiseen liittyen. Perikuntaomistuksella ei aina voida saavuttaa erilaisia tavoitteita, joita perikunnan osakkaat metsänomistajuudelleen asettavat.

Perikunnan metsät saadaan jaettua. Yksikin perikunnan osakas voi hakea pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämistä kuolinpesään suorittamaan perinnönjaon. Pesänjakajaksi määrätään usein aivan tavallinen lakimies tai asianajaja, jolla ei välttämättä ole tietämystä metsäasioista. Kun pesänjakajalla puuttuu metsäasioihin liittyvä ammattitaito ei kuolinpesän osakkaiden kannalta parasta ratkaisua useinkaan saavuteta vaan edetään toimitusjaon kautta halkomiseen. Tämä on kallis tie, joka johtaa lisäksi metsätilojen pirstoutumiseen. Parin sadan hehtaarin kokoisen tilan halkomistomitus voi maksaa 10 000 – 20 000 euroa tai enemmänkin ja pesänselvittäjän/jakajan kustannuksetkin liikkuvat tuhansissa euroissa. Turhaa on sanoa, keneltä edellä mainitut ovat pois.

Pesänjakajan toimittamaa jakoa suositeltavampi vaihtoehto on sopia siitä, miten perikunnan omistamat metsät jaetaan. Sovun aikaansaaminen omin voimin voi olla hankalaa. Tämän vuoksi sovun etsimisessä kannattaa hyödyntää ulkopuolisen metsä- ja lakiasioihin perehtyneen asiantuntijan palveluita. Olennaista on saada aikaan sellainen ratkaisu, joka toteuttaa kaikkien perikunnan osakkaiden tavoitteet mahdollisimman hyvin. Sovintojako on kokonaisuus, jossa tulee hallita sekä metsä- ja lakiasioihin liittyvät kysymykset. Luovutusvoittovero- ja metsävähennysasiat voivat olla avainasemassa kokonaisuudessa.

Metsälakipuhelimesta saat neuvoja miten perikunnan jakoasioiden suhteen on järkevää lähteä etenemään.