Metsätilan myyjän kannattaa kilpailuttaa metsäkiinteistönvälittäjä monestakin syystä. Onnistunut metsätilakauppa rakentuu siitä, että myyjä, ostaja, metsäkiinteistönvälittäjä ja metsätila-arvion laatija tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa metsätilakaupassa.

Metsätilan myyjän kannalta on olennaista, että metsäkiinteisönvälittäjä hallitsee metsäasioihin liittyvät asiat. Tämän vuoksi tavalliset kiinteistönvälitysliikkeet eivät pystykään metsätilakauppoja hoitamaan, koska heiltä puuttuu useimmiten metsäalan asiantuntemus.

Metsäkiinteistönvälittäjän tulee hallita myös tarpeellisessa määrin metsäkiinteistönkauppaan liittyvää lainsäädäntöä esimerkiksi verotukseen liittyen. Erityisiä tarpeita liittyy myös siihen, kun metsätilan myyjänä on perikunta. Metsätilakauppoihin voi liittyä myös virhekysymyksiä aivan samoin kuin esimerkiksi omakotitalokauppojen kohdalla. Metsätilan virheellisyydestä säädetään maakaaressa, kuten monesta muustakin metsäkiinteistökauppaan liittyvästä lakiasiasta. On tärkeää, että metsäkiinteistönvälittäjä tuntee ja osaa välttää metsätilakaupan virheet välitystoiminnassaan.

Tietysti metsäkiinteistönvälittäjän kilpailuttaminen voi tuoda taloudellisiakin säästöjä. Metsäkiinteistön myyntitapoja on myös erilaisia, joka voi vaikuttaa suurestikin metsätilasta saatavaan hintaan. On tärkeää, että mahdollisimman moni metsätilakauppa saadaan tehtyä asianmukaisesti kaikkien metsätilakauppaan liittyvien osapuolten näkökulmasta.

Metsälakipuhelin neuvoo metsätilan myyjiä, ostajia ja metsäkiinteistönvälittäjiä heidän vastuisiin, velvolisuuksiin ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Lue asiaan liittyvä artikkeli etämetsänomistajien liiton lehdestä http://www.etamol.fi/etusivu/lehti/Etametsa_2_2015.pdf