Metsätilan omistusoikeuden sisältöön kuuluu tiettyjä oikeuksia, joista keskeisiä ovat luovutuskompetenssi eli se, että omistajalla on oikeus myydä metsätila sekä omistajan hallintaoikeus, jonka haltijalle kuuluu metsätilan vuotuisen tuoton nauttimisoikeus. Metsätilan omistusoikeus ja hallintaoikeus voidaan eriyttää toisistaan. Hallintaoikeus voidaan testamentissa tai lahjakirjassa pidättää määräajaksi tai eliniäksi omistusoikeuden mennessä toiselle taholle. Hallintaoikeudelle lasketaan...
Continue Reading →